Grid-grondzaken
Molenweg 25
3708 SC ZEIST
M: 06 246 18 430
Vcard
Klik hier om onze contactgegevens in uw adresboek te importeren.
 

Agrarisch Dagblad 11-11-2008

Aanleg EHS drijft grondprijzen op

De aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stokt. Er is te weinig geld om grond van boeren aan te kopen. Moeten we daar droevig om zijn?

Me dunkt van niet. De provincies klagen op het ogenblik steen en been. Zij zijn verantwoordelijk voor de realisering van de EHS. Daarvoor moet grond aangekocht worden. Door de stijging van de grondprijs is dat moeilijk. Ze vragen nu van de overheid miljoenen extra om boeren meer voor hun grond te kunnen betalen. Die worden dan voor forse prijzen uitgekocht en kunnen elders een nieuw bedrijf kopen.

Daar betalen ze ook meer voor de grond. Als je royaal geld krijgt voor de grond, die je afstaat, kun je ook meer betalen. Het is al jaren zo dat door de overheid uitgekochte boeren de grondmarkt in de regio verstoren. Of liever gezegd, de grond veel te duur maken.

Daarom is het niet goed dat de nationale overheid meer geld beschikbaar stelt voor de aankoop van natuurgrond. Dat heeft een prijsstijging van grond tot gevolg. Dat is rampzalig voor de jonge boer. Die kan niet kopen, of koopt het te duur. Dat wreekt zich vooral over een aantal jaren als de honger naar natuurgrond is gestild. Dan koopt de overheid niet meer en daalt de grondprijs. De boer zit dan met de gebakken peren, terwijl de Overheid veel te dure grond heeft aangekocht.

Daarom, geen miljoenen extra voor natuurgrond. Temporiseer de plannen maar wat en koop grond aan voor de marktprijs. Zonder de prijsopdrijvende werking van de overheid.

 
grid-grondzaken-logo2-compressed.jpg