Grid-grondzaken
Molenweg 25
3708 SC ZEIST
M: 06 246 18 430
Vcard
Klik hier om onze contactgegevens in uw adresboek te importeren.
 

Markt- en haalbaarheid

Markt- en haalbaarheid

Grid heeft ruime ervaring in marktonderzoek en financiŽle haalbaarheidsstudies, alsook de ontwikkeling van kantoren en bedrijfsruimten. Voor ontwikkelaars, (eind) gebruikers, lokale overheden en beleggers hebben wij adviesprojecten uitgevoerd.


Grid voert haalbaarheidsstudies uit op basis waarvan eigenaren, ontwikkelaars en kredietverstrekkers voortgangsbeslissingen nemen. Wij adviseren bij de totstandkoming van nieuwe concepten, nieuwbouw, renovatie of verbouwing van bestaande objecten.


Marktonderzoek
Wij bieden onze cliŽnten ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe projecten of herontwikkeling van bestaande objecten en lokaties. Marktonderzoek vindt primair plaats aan de hand van demografische analyses, maar wordt verder onderbouwd met macro-economische en regionaal economische informatie.

 

  • Vraagvoorspellingen
  • Aanbodvoorspelling
  • Product-marktcombinaties
  • Programmaís van Eisen
  • Aanbevelingen voor ontwikkeling: nichemarkten

FinanciŽle prognoses & analyse
Grid adviseert bij de verwerving, vervreemding, en ontwikkeling van locaties. Wij kunnen gedetailleerde financiŽle begrotingen, stichtingskostenexploitaties en grondwaardeberekeningen maken voor kantoorgebouwen, hotels en resorts, sporthallen, gemengde projecten, golfbanen, event centers , themabezoeken entertainment, retail centra, winkels en restaurants.

Ondernemingsplanning
Wij voeren haalbaarheidsanalyses uit op portefeuille-niveau ten behoeve van (her)financiering en aflossing. Verder leveren wij bijdragen aan ondernemingsplannen en discussies over groei, vervreemding en diversificatie.
 
grid-grondzaken-logo2-compressed.jpg