Grid-grondzaken
Molenweg 25
3708 SC ZEIST
M: 06 246 18 430
Vcard
Klik hier om onze contactgegevens in uw adresboek te importeren.
 

Planologie en beleidsanalyse

Weten wat, waar en wanneer gebouwd wordt

Dank zij ons wijd vertakte netwerk en onze planologische expertise zijn wij vaak in een zeer vroeg stadium geinformeerd over op handen zijnde ruimtelijke ontwikkelingen. Wij kunnen u adviseren bij de fornulering van uw ondernemingsplannen en acquisitiedoelstellingen, maar ook uw grondportefeuille beoordelen tegen het licht van structuurvisies, bestemmingsplannen en woningbouwprogramma's.
 
Onze servicepakket:
  • Planologische analyses (Rijksnota's, streekplannen, regionale structuurplannen, structuurvisies enz.)
  • Beleidsanalyses (Volkshuisvestelijk)
  • Ondersteuning bij Acquisitie- en verwervingsplannen
  • Planologjsche evaluatie van grondportefeuilles en grondposities
  • Politieke en ambtelijke lobby.
 
grid-grondzaken-logo2-compressed.jpg
Wij bellen u graag terug!